Financovanie

  • uzatvorenie Rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku vo výške 2000 €
  • 10% pri uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
  • 10% pri dokončení základov
  • 10% pri postavení obvodových a nosných stien Vášho bytu
  • 45% pri uzavretí hrubej stavby
  • 15% pri dokončení sietí Vášho bytu
  • 10% s odpočítaním rezervačného poplatku po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a uzavretí Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu a podielu na nebytovom priestore
Financovať kúpu bytu môžete buď z vlastných zdrojov, alebo pomocou hypotekárneho úveru. Pri financovaní cez hypotekárny úver môžete využiť ktorúkoľvek z finančných inštitúcií. Odporúčaný pomer vlastných zdrojov je min. 20%. Radi vám pomôžeme pri hľadaní správneho spôsobu vášho financovania.